doris@zhuhaicable.com

Download

Inicio > Productos > Paquete de cable aéreo (ABC) > Conductor de aluminio reforzado con acero

Conductor de aluminio reforzado con acero

Dây cáp trên không cách điện XLPE được gia cố bằng thép có ruột nhôm thường được áp dụng cho điện áp cao và điện áp siêu cao, mang cường độ cao kéo dài và truyền tải điện khoảng dài.

  • Descripción del producto

Dây cáp trên không cách điện XLPE được gia cố bằng thép có ruột nhôm thường được áp dụng cho điện áp cao và điện áp siêu cao, mang cường độ cao kéo dài và truyền tải điện khoảng dài.

Aluminum conductor steel reinforced ABC technical data S.jpgAluminum conductor steel reinforced ABC technical data S.jpgAluminum conductor steel reinforced ABC technical data S.jpg

Whatsapp Skype E-mail QQ WeChat

417859411